EST   RUS   ENG   
Ettev§ttest Laskesimulaator ST-2 Teenused Videod Kontakt Viited


Laskesimulaatori käesoleva versiooni väljatöötamiseks kulus Rootsi kolmel suurettevõttel
9 aastat. Projektiga olid kaasatud oma ala parimad spetsialistid. Käesolev laskesimulaatori versioon on ainulaadne oma omaduste poolest ja ei oma analooge.
Laskesimulaatori ST-2 unikaalsus seisneb selles, et simulaatori kasutajal on võimalus lisaks komplektis olevale relvale kasutada laskeharjutuse teostamiseks ka isiklikku sile- või vintraudset relva.
Laskur saab valida kõikide enamlevinute kaliibrite vahel (vint), lisaks suur valik laskemoona. Sileraudsel relval saab valida samuti erinevate parameetritega padruneid ja tsokke.

Teostatud lasu analüüs põhineb andmetel, mis on saadud erinevate padruneid tootvate firmade ballistika andmeid kasutades. Kõik teostatud lasud salvestatakse.
Programm võimaldab ka võistluste korraldamist - võistluse lõppedes prinditakse välja võistlusprotokoll. Igale võistlejale on võimalik väljastada ka laskeseeria analüüsiga protokolli
.

Harjutused vintrelvale

 • Jooksev metssiga (tiir), random, 3D animatsioonid.
 • Jooksev põder (tiir), 3D animatsioonid.
 • Jooksev hirv (tiir), random
 • Seisvad märgid (märkleht)

Harjutused Siledaraudsest relvast (haavliharjutus)

 • Sporting
 • Trapp
 • Nordic Trapp
 • D-Trapp
 • Skeet
 • Jooksev jänes (märkleht)
 • Linnud (3D animatsioonid)

 NB! Kõikide harjutuste osas on võimalik luua ja salvestada oma vajadustele vastavaid erinevaid harjutuste versioone.

- Täpsema informatsiooni laskesimulaatori võimaluste kohta leiate -- PDF/eesti keeles          või PDF(vene keeles)
- Või külastades Marksman Training Systems kodulehekülge --
LINK/ingl.k.

 

DigiBullet